Rechtvaardigen onder de Volkeren

In een kleine woning aan de Westerwalstraat 33 woonden lange tijd broer Hendrik Westerink en zijn zuster Trijntje Westerink. Beiden waren ongehuwd. Hendrik Westerink was tijdens zijn werkzame leven visserman op de EB 41. In 1942 waren Hendrik en Trijntje Westerink bereid om Joop Cohen in hun huisje op te nemen als onderduiker. Joop verbleef bijna drie jaar op de zolderverdieping van de Westerinks. Vanuit het kleine dakraam kon hij op zijn eigen pand aan de Beekstraat 51 kijken. Op 19 april 1945 werd Elburg bevrijd door de Canadezen en de Engelsen. Joop Cohen kon terugkeren naar zijn slagerswoning even verderop.

       
Het contact tussen Joop en Hendrik en Trijntje Westerink bleef ook in de naoorlogse jaren. Hendrik Westerink stierf op 14 december 1966. Zijn zuster Trijntje overleed op 19 januari 1969. Beiden liggen begraven op de algemene begraafplaats aan de Nunspeterweg. De tekst op het grafmonument was niet meer leesbaar. Willem van Norel heeft de grafsteen in juni 2021 opnieuw beletterd. Een (bescheiden) eerbetoon aan Rechtvaardigen onder de Volkeren…