Bronnenlijst

ARCHIEVEN:

Archief familie M. de Beer

Archief familie D. de Boer

Achief familie J.L. de Boer

Archief familie H.N. Gruppen

Archief familie W.J. de Gunst

Archief familie J. ten Have

Archief familie F.R. Hengeveld

Archief familie J. van Hulsteijn

Archief familie A.W. Hup

Archief familie G. van Leeuwen

Archief familie H. Karssen

Archief familie J. Ponstein

Archief familie A. Spaan

Archief familie F.J. Vastert

Archief familie K. Veninga

Archief familie W. Westerink

Archief H.W. van de Wetering

Archief Gereformeerde Kerk Elburg, 1890-heden.

Archief Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam. Hieruit: Inventarisnummer 251a. Dossiernummers: 17, 18, 62, 196, 201, 202 en 218.

Archief Nederlandse Rode Kruis. Hieruit: Dossier 50.088 van Gerard van Putten en dossier 99.905 van Jacob Zwep.

Archief van de Gereformeerde kerk van Elburg. Notulen van de kerkenraad, 1940-1945.

Gelders Archief Arnhem. Arrondissementsrechtbank en Parket van de Officier van Justitie te Zutphen. Inventarisnummers 4076 en 4077.

Streekarchief Elburg. Acta van de Burgerlijke Stand Doornspijk vanaf 1811.

Streekarchief Elburg. Acta van de Burgerlijke Stand Elburg vanaf 1811.

Streekarchief Elburg. Archivalia van de Distributiedienst Kring Elburg, 1939-1947.

Streekarchief Elburg. Elburg 1940-1974. Inventarisnummer 869. Bescherming tegen luchtaanvallen, 1940-1944.

Streekarchief Elburg. Inventarisnummer 1012. Collectie Jan L. de Boer, 1931-1955.

Streekarchief Elburg. Gemeente Elburg. Dossier 459 Oorlogsgraven/geallieerde gevangenen, 1943-1964.

Streekarchief Oldebroek. Genealogie A.K.D. Kanis. Familie Kanis 1900-1995. Toegangscode 2008.

 

KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN:

Elburger Courant, diverse nummers

Het Parool, diverse nummers

NRC-Handelsblad, diverse nummers

Nieuws- en Advertentieblad voor Elburg en omstreken, diverse nummers

Strijdend Nederland, diverse nummers

Terdege, nummer 16. 12e jaargang 3 mei 1995.

Trouw, diverse nummers

Veluwsche Courant, diverse nummers

 

BIJZONDERE BRONNEN:

Geluidsopname van Anna Schapira gemaakt door de VPRO-radio in 1985 in Tel Aviv.

Geluidsopnames Locale Omroep Elburg, Elburgers in oorlogstijd 1985 (P. Vercouteren, J. Scholten, H. Boeve, M.M. Rambonnet-Speet, H. van Leeuwen en A. van Triest).

 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR:

L. van Aggelen. Ereplicht. Herdenken Tweede Wereldoorlog van blijvend belang. Arnhem, 2014.

P. Bakker en D. Meurs Deetman. Oorlogsdagboek van Rev. G.A.F. Pare. Zijn onderduikperiode in Elburg, oktober 1944-april 1945. Den Haag/Elburg, juni 1999.

B. von Benda-Beckmann. Het Oranjehotel. Een Duitse gevangenis in Scheveningen. Amsterdam-Antwerpen, 2019.

T. Bergstra (e.a.). Elburg, 1940-1945. Uitgave 29, Arent thoe Boecop. Ermelo, 1985.

K.W.J.M. Bosaers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer. Zutphen, 1987.

G.J. Bossenbroek. Doornspijk. Verleden in beeld. Deel 1. Ermelo, 1989.

N. van de Brake. Van de Brake. ’t Zal je familie maar zijn. Texel, 2016.

M. van den Esschert, Jodenvervolging en terreur. Het grimmige gezicht van de bezetting. In: Gelderland 1900-2000. Zwolle, 2006.

Gemeente Doornspijk. Wegwijs. Contactorgaan van de gemeente Doornspijk. Nummer 9, juni 1973.

E. Griffioen-Jacobs. Mijn verhaal. Uitgave in eigen beheer (z.j.).

W.J. de Gunst. Van Diekman tot Deetman. Stamboom van de families Deetman. In: Tijdschrift van de oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop, nummer 36. 1988.

I. Gutman (e.a). Rechtvaardigen onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad Vashemonderscheiding voor hulp aan joden. Amsterdam/Antwerpen, 2005.

L. den Hoed (red.). Op ’t Harde. Een Veluws dorp schrijft geschiedenis. Wezep, 1997.

H. Hofman. 13 in de oorlog. Hoe kinderen de Tweede Wereldoorlog beleefden. Amsterdam, 2010.

L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 5 (eerste band), pag. 237-238. Den Haag, 1974.

L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 7 (eerste band). Den Haag, 1976.

M. de Jonge en D. Schaap. De oorlog van de gewone soldaat. ’t Harde, 2003.

Karin. Marinus Post alias Evert. Oorlogsherinneringen uit 1944. Kampen, 1999.

J. Kleberg. Mijn bevrijding. Ermelo, 2009.

A. Land-Knol en W. van Norel (red.). De Reünie. Klasgenoten van de christelijke ULO-school uit 1956. Wezep, 2017.

B. Langendoen. De familie Rambonnet. In: Bulletin van de historische vereniging Westelijk Voorne, juli 2016. Jaargang 30, nummer 2.

H.P. van Leijen en F. Smid. Schakels. Een gedeeltelijke biografie van Hilda Petronella van Leijen. Ede z.j.

E. Leusink. Kroniek van de familie Leusink. Noord Veluwe 1698-2018. Wezep, 2019.

A F. van Lunteren en K. Magry. Odyssee van soldaat Bachenheimer. Toen en nu, nummer 117. Soest, 2004.

M.C. van Lynden-van den Bosch. Van weduwen en krasbroeken. In: Tijdschrift Arent thoe Boecop, nummer 23. Juli 1983.

H.M. Mos en M.G. Schenk. Geuzenliedboek. Amsterdam, 1960.

W. Noordman. Gevangen op de Veluwe. De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost-Veluwe 1944-1945. Kampen, 1998.

W. Noordman. Ondergedoken op de Veluwe. Kampen, 2010

G. en W. van Norel. Beurtschippers van Elburg. Uitgave Arent thoe Boecop, nummer 53. Februari 1994.

W. van Norel (red.). Historische boerderijen in Elburg. Wezep, 2003.

W. van Norel. Joods leven in Elburg. Gedenkboek. Wezep, 2014.

W. van Norel. Levensschets van mr. G.A.F. baron van Lynden (1910-2002).

Burgemeester in oorlogstijd. In: Tijdschrift Arent thoe Boecop, nummer 91. Wezep, 2010.

T. Oldenhuis. Die nacht vergeet ik nooit meer. De razzia van Staphorst op 30 en 31 augustus 1944. Groot-Ammers, 2012.

M. Peper-Dahme. Chocolate, the taste of freedom. The Holocaust Memoir of a Hidden Child. Margate. New Jersey, 2015.

M. Prins en P.H. Steenhuis. Ondergedoken als Anne Frank. Verhalen van Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam/Antwerpen, 2011.

Redactie Arent thoe Boecop. De Hoge Enk. Beeld van een buurtschap. Wezep, 1998.

Redactie Arent thoe Boecop. Doornspijk. Verleden in beeld. Deel 2. Ermelo, 1992.

Redactie Arent thoe Boecop. Oorlogskroniek. Uitgave Arent thoe Boecop, nummer 57. April 1995.

Redactie Arent thoe Boecop. Elburger visserij in oorlogstijd. Uitgave Arent thoe Boecop, nummer 58. Juni 1995.

Redactie Arent thoe Boecop. Oorlogsherinneringen uit Elburg. Uitgave Arent thoe Boecop, nummer 59. December 1995.

H. van Riessen (e.a.). Gedenkboek van het verzet in L.O. en L.K.P. Delen I en II. Amsterdam, 1951.

S.E. Scheepstra. Feiten en ficties rond Amersfoort. Overval op Distributiekantoor Amersfoort (1944) nader onderzocht. In: De Anti Fascist, mei 2007.

R. Scherf. Kracht is sterker dan macht. Herinneringen aan de periode 1944-1945 opgeschreven omstreeks 1947 (ongepubliceerd).

J. Schuyf. Nederlanders in Neuengamme. De ervaringen van ruim 5500 Nederlanders in een Duits concentratiekamp. Zaltbommel, 2011 (4e druk).

T. Sleurink (red.). Oldebroek in oorlogstijd. Schuilplaats voor vreemdelingen. Wezep, 1995.

A. Visser. Het is oorlog. Noordwest-Veluwe tijdens Duitse bezetting. Wezep, 2010.

A. Visser. Onderduikers op de Veluwe. (Over)leven in oorlogstijd. 1940-1945. Wezep, 1990.

A. Visser. Ted Bachenheimer viel voor onze vrijheid. ’t Harde, 1985.

L. Vogelaar. Bewaard in oorlogstijd. Apeldoorn, 2015.

B. de Waard-Ruijs. Wanneer komt de bevrijding? De nasleep van Operatie Market Garden voor Elburg en omgeving aan de hand van het oorlogsdagboek van de Engelse legerpredikant George A.F. Pare. Uitgave Arent thoe Boecop, nummer 101. Wezep, 2015.

G. Wentzel. Veluws Oorlogsdagboek. Berkel en Rodenrijs, 1972.

I. Weyel. Oorlogszoon. De onderduikjaren van mijn vader en het leven daarna. Amsterdam/Antwerpen, 2018.

J.H.Th. Wieldraaijer. Het klinkt als een klok. In: Tijdschrift Arent thoe Boecop, nummer 62. (1997). Pag. 55-65.

L.E. Winkel. De ondergrondse pers 1940-1945 (editie geheel herzien door H. de Vries). Amsterdam, 1989.

 

ONDERSTAANDE PERSONEN HEBBEN EEN BIJDRAGE GELEVERD AAN HET ONDERZOEK MET BETREKKING TOT HET BOEK ELBURG EN OMSTREKEN IN OORLOGSTIJD 1940-1945:

P. van Aalderen, Ministerie van Defensie
G. Abuys, Museum Kamp Westerbork
J. Bakker, Urk
A. ter Beek, Bunschoten-Spakenburg
A. van den Berg-Leusink, Alkmaar
H. van den Berg-de Beer, ‘t Harde
A. en C. Berkhout, Maassluis
R. Besteman, Doornspijk
H. en M. Bezemer-van Hulsteijn, Hoge Enk
K. Bleij, Voorthuizen
B. de Boer, Doorn
P. de Boer, Doornspijk
B. Bos, Elburg
H. Bos, Elburg
S. van den Bosch-Lokhorst, Doornspijk
G.J. Bossenbroek, Doornspijk
W. Bossenbroek, Doornspijk
G. Bossenbroek-van de Brake, Doornspijk
J. Bossenbroek-Westerink, Doornspijk
D. Bouw-Hup, Elburg
N. van de Brake, Texel
W. van de Brake, Doornspijk
W.W. Broekhuis, Elburg
A. Broekhuizen-van Zoeren, ‘t Harde
B. Bruins, Wageningen
G. Bruins, Den Haag
J. Buitenhuis, Apeldoorn
J. Corbeek-Deetman, Nijeveen
P. Dam, Museum Kamp Amersfoort
A. Daniëls, Harderwijk
H. Dijkhuizen, Hoge Enk
L. van Driesten, Elburg
J. Engel, Elburg
A. van Engelen, Doornspijk
A. Engeltjes, Elburg
R. Filipowski, Polen
R. Fountain-de Graaf, Amsterdam
M.M.G. aan ’t Goor, Amsterdam
W. van het Goor-Vlieger, Elburg
R. de Graaf, Amsterdam
A. de Gunst, Elburg
H. Hengeveld, Elburg
P.H. Hengeveld, Elburg
B. Hengeveld-Amptmeijer, Elburg
L. den Hoed, ‘t Harde
K. Hoekerd, Zeist
A. Hoekert, Elburg
G. Hoekert, Oldebroek
P. Hoeksma, Nunspeet
T. Hoeve-de Gunst, Elburg
B. Holstege, Nunspeet
F. Hop, Elburg
A. van ’t Hul, Elburg
I. Israël-Baud, Noordwijk
C. Jacobs, Almere
A. Jansen, Apeldoorn
R. Jansen, Elburg
B. Jansen-Lipke, Elburg
H. de Jonge, Museum Sjoel Elburg
Ph. Kahn, Amsterdam
R.S. Kahn, Amsterdam
J. Kleberg, Harderwijk
J. Kolkman, Wezep
J. Koornneef-Bosch, Nunspeet
F. Kroese, Naarden
M. Kroese-Zoet, Elburg
J. Krooneman, Doornspijk
A. Lamers-Schuijn, Huissen
G. Langendijk-Westerink, Apeldoorn
H. van Leeuwen, Nijverdal
E. Leusink, Wezep
G.J. Leusink, Elburg
F. van Lunteren, Ede
N. Maas-van der Heide, Elburg
D. Meurs-Deetman, Elburg
W. van Mourik-Kanis, Amersfoort
J. ten Napel, ‘t Harde
C. van Norel, Elburg
G. van Norel, Elburg
W. Noordman, Heerde
E. van Ommen, Maarssen
R. Oosterhof, Ermelo
C. Oosting-Jacobs, Almere
A. Petersen, Elburg
E. van der Pluijm, Leusden
J. Poelman-van de Brake, Lutjegast
A. Pol-van Putten, Putten
H. van de Pol, Den Haag
N. van de Poll, Dodewaard
L. Prozee-van Breukelen, Dilsen-Stokkem (België)
G.F. van Pijkeren, Ter Aar
A. van Pijkeren-Westerink, Elburg
G. van Reen-Westerink, ‘t Harde
H. Reinking, Echteld
A. de Reuver, Leeuwarden
J.H. de Reuver, Nijkerk
A. Schenk, Elburg
W. Schenk, Elburg
H. Scholten, Elburg
H. Scholten, Harderwijk
F. en H. Smid-van Leijen, Ede
B. Smit, Gendringen
H. Smit, ’t Harde
M. Smit-Wastenecker, Breukelen
A. Spaan, ’t Harde
H. Spek, Elburg
J. Teeuwisse, Ministerie van Defensie
H. Timmermans, Den Haag
L. van Twisk-Fellinga, Bergen
H. Vastert, Den Haag
J. ter Velde-Stoffer, Elburg
T. Veninga, Epe
C. Vercouteren, Alkmaar
H. Vierhuis-Smit, Elburg
J. Visch-Compaijen, Doornspijk
H. Vlieger, Elburg
H. Vlieger, Harderwijk
E. Vrielink, Vriendenkring Neuengamme
G. de Vries, Hoge Enk
B. de Waard-Ruijs, Elburg
G. Westerink, Elburg
J. Westerink, Urk
I. Weyel, Amsterdam
J. Wiessenberg, Hoge Enk
G.J. Wissink, Elburg
N. Witjes-Rambonnet, Elburg
G.J. Wolffensperger, Amsterdam
A. van Zeeburg, Doornspijk
J. Zoet, Elburg
W. Zoet, Elburg
R. Zoet-Ruyter, Elburg
H. Zwep, Elburg