Open Joodse Huizen in Elburg

Op zaterdag 7 mei werd in Elburg voor de vijfde keer meegedaan aan het landelijke project Open Joodse Huizen, waarbij sprekende Joodse verhalen werden verteld. Er zijn op deze dag in verschillende panden door diverse sprekers minilezingen gegeven met betrekking tot de Elburger Joodse geschiedenis. De plenaire start van deze bijzondere dag was om 10.30 uur in het pand Beekstraat 38. In dit voormalige huis van de familie Vecht vertelde Renate Rosenblatt (1938) voor het eerst in Elburg haar ontroerende onderduikverhaal. Gescheiden van haar ouders is Renate tijdens de oorlog op verschillende plekken in Elburg in onderduik geweest.

           
Gert van Norel vertelde in dit zelfde pand in de loop van de dag het verhaal over de familie Vecht. De familie Hutten, ondersteund door de violiste Wietske Hutter, zorgde met prachtige muziek en passende gedichten voor een bijzondere aanvulling op de verhalen. In het statige pand aan de Bloemstraat 24 van de familie Van de Poppe werden de geschiedenissen van de families Förster en Steinhauer verteld en getoond door Marijke Weterholt en Jetse Kuipers. In de periode 1938-1940 woonden Joseph Steinhauer met zijn vrouw Leontine en hun dochtertje Gerda in dit huis.

   
Willem van Dijk en Teun Breen vertelden verhalen over de families De Lange en De Hond in de kerkzaal van het pand Beekstraat 3. In dit monumentale pand waren in het laatste oorlogsjaar de Joodse zusjes Maud en Rita Peper (afkomstig uit Amersfoort) ondergedoken bij de familie Westerink. Ook hier werd door de vertellers aandacht aan besteed. Gerjan Ruijter debuteerde dit jaar in het Gruithuis met het verhaal over de families Cohen. Gerjan woont in de Westerwalstraat 33, het huis waar Joop Cohen tijdens de oorlog bijna drie jaar zat ondergedoken op een kleine zolderverdieping bij Hendrik en Trijntje Westerink.

In het Gruithuis werd daarnaast de website www.elburginoorlogstijd.nl in de schijnwerpers gezet. Willem van Norel deed verslag van de verzetsactiviteiten van twee Elburger verzetsgroepen en verdiepte dit aan de hand van persoonlijke verhalen. In Museum Sjoel Elburg (MSE) werd doorlopend de film over Onderduiken op de Noord-Veluwe worden vertoond. Naar deze ontroerende film kwamen in de loop van de dag ruim vijftig mensen kijken.

       
       
Aan het einde van de dag nam burgemeester Jan Nathan Rozendaal het rapport over de Joodse nalatenschappen in Elburg na 1945 in ontvangst. Aansluitend verzorgde Willem van Norel een korte lezing over dit onderwerp, waarbij het levensverhaal van Anna Schapira centraal stond. Zij wist het concentratiekamp Bergen-Belsen ternauwernood te overleven, maar maakte bij terugkeer in Nederland enkele confronterende ervaringen mee. Er zijn deze dag naar schatting tussen de 300 en 350 bezoekers geweest. Ook diverse mensen van buiten Elburg namen deze dag deel aan het programma. Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2024 de volgende editie van Open Joodse Huizen in Elburg plaatsvinden.