Brieven van Anna Schapira

Op 24 maart 2021 stuurde S.P Gualthérie van Weezel, gepensioneerd huisarts uit het Friese Burgum, acht brieven toe van Anna Schapira (1912-1997). Stephan Gualthérie van Weezel is de kleinzoon van de bekende huisarts S.P. Gualthérie van Weezel, die lange tijd in een villa aan de Nunspeterweg woonde.

       
Dokter Gualthérie van Weezel was voor de oorlog curator van het Instituut Van Kinsbergen. Door deze functie had hij een goede band met juffrouw Anna Schapira. Het lot van Anna Schapira is bekend. Ze werd in 1943 in Amsterdam bij een razzia opgepakt en via Kamp Westerbork gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Dat gruwelijke concentratiekamp wist Anna ternauwernood te overleven.

Anna Schapira werd in 1945 bevrijd en kwam terecht in een Brits interneringskamp in het Duitse Biberach. Van daaruit schreef ze vier aangrijpende brieven naar dokter Gualthérie van Weezel in Elburg. Uit de brieven kunnen we afleiden dat Anna op dat moment al vrij zeker wist dat haar pleegoom en haar pleegtantes Förster de oorlog niet hadden overleefd. En ook voor het lot van haar zus Leontine, zwager Joseph en nichtje Gerda Steinhauer vreesde ze het ergst. Dat is de reden dat Anna haar brieven naar dokter Gualthérie van Weezel in Elburg verstuurde. De brieven geven een bijzonder beeld over de onzekere situatie van 1945. De vier andere, zeer interessante brieven zijn verstuurd vanuit Amsterdam (1947), het Israëlische Ramat Gan (1952 en 1953) en New York (1953).