Opdracht 8 – Adopteer een monument

In ons land worden ieder jaar herdenkingen gehouden voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Verreweg de bekendste viering is jaarlijks de Nationale Herdenking op 4 mei op De Dam in Amsterdam. Daar staat het bekende Nationaal Monument. Ieder jaar wordt deze herdenking uitgebreid op televisie uitgezonden. Naast deze nationale herdenking wordt in vrijwel iedere gemeente in Nederland op 4 mei een herdenking georganiseerd. Ook in de gemeente Elburg.

Sinds het jaar 1985 wordt met het project Adopteer een monument geprobeerd om de plaatselijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor leerlingen dichterbij te brengen. Het project wil graag dat leerlingen het verhaal achter het oorlogsmonument in hun directe omgeving ontdekken. De leerlingen leren met dit project de betekenis van herdenken en waarom het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog te kennen en door te geven. Door onderzoek te doen naar de geschiedenis van een oorlogsmonument of een oorlogsgraf en vervolgens een herdenking voor te bereiden worden leerlingen direct betrokken bij de geschiedenis. Het adopteren van een oorlogsmonument geeft een extra verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier met het verleden om te gaan.

   

Opdrachten

1. Het Nationaal Monument op De Dam in Amsterdam is een aantal jaren na de oorlog onthuld. Zoek op internet informatie op over de geschiedenis van dit monument. Bekijk eerst het filmpje over de Nationale herdenking op De Dam. Deze kun je via https://4en5meidigitaal.nl/module/adopteer-een-monument-herdenken-en-rituelen/#1321/1311-1321-1324-1327-1331/0/6/0 bekijken.


2. Er is nog een bekend nationaal oorlogsmonument in Nederland: de Waalsdorpervlakte in de duinen bij den Haag. Zoek ook over dit monument meer informatie op.

3. Naast de herdenkingen op 4 mei wordt in Nederland ieder jaar op 15 augustus nog een nationale herdenking georganiseerd met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Zoek op om welke herdenking het hier gaat en beschrijf in ongeveer 100 woorden welke gevoelige periode uit onze geschiedenis hier ieder jaar wordt herdacht.

4. Op de website www.4en5mei.nl staat een database (kennisbank) met informatie over ongeveer 4.000 oorlogsmonumenten in Nederland. Zoek op deze website op welke oorlogsmonumenten uit de gemeente Elburg hier worden beschreven. Maak daarvan en kort overzicht.

5. Als je als klas een oorlogsmonument adopteert, moeten jullie je vooraf verdiepen in de geschiedenis van het monument. Veel informatie over deze oorlogsmonumenten uit de gemeente Elburg vind je in het herdenkingsboek Elburg en omstreken in oorlogstijd 1940-1945 of op deze website. Er staan vaak ook namen op het monument. Achter iedere naam zit een verhaal. Kies een naam van een persoon die op een van de monumenten staat vermeld. Verzamel over deze persoon informatie en schrijf over hem/haar een kort levensverhaal.

   
6. Schrijf op wat je als klas precies moet doen om een monument te adopteren. Het is niet alleen maar het bijwonen van een herdenking bij een monument, maar er zit meer aan vast.

7. Schrijf op wat het bijwonen van een herdenking persoonlijk met je heeft gedaan/doet. Hoe beleef(de) je de desbetreffende herdenking? Maakt het nog verschil of je een herdenking op de televisie volgt of dat je persoonlijk actief aan een herdenking deelneemt?