Opdracht 3 – Verzet

In deze opdracht gaan we ons bezig houden met het onderwerp Verzet. Tijdens de oorlog begonnen personen en organisaties zich te verzetten tegen de Duitse onderdrukking. Het verzet, ook wel de ondergrondse genoemd, hielp Joden, dwangarbeiders en politieke tegenstanders van de nazi’s onder te duiken. Daarnaast drukten en verspreidden ze illegale (oftewel niet toegestane) verzetskrantjes. Ook zorgden verzetsgroepen voor het verdelen van distributiebonnen en vervalsten ze persoonsbewijzen. Knokploegen organiseerden het overvallen op distributiekantoren, bliezen treinen op, hielden zich bezig met het vervoeren van wapens en deden soms overvallen op gevangenissen.

Voordat je met de opdrachten begint is het nodig dat je de onderstaande uitzending (zie link) van 13 in de oorlog bekijkt. Aflevering 5 van deze serie heeft als titel: Verraad en verzet.

https://www.hetklokhuis.nl/dossier/139/13-in-de-oorlog/tv-uitzending/3543/aflevering-5-verraad-en-verzet

           

Opdrachten

1. In 1943 werden de landelijke verzetsorganisaties LO en LKP opgericht. Zoek op internet waar deze afkortingen voor staan en vertel kort wat zij deden.

2. Ga op de website www.elburginoorlogstijd.nl naar de rubriek Verzet. Bij het verhaal over de Verzetsgroep Elburg kun je lezen welke twee mannen de leiding hadden van deze groep. Wie waren dat precies? Beschrijf kort wat de Verzetsgroep Old Putten allemaal deed. Was de Verzetsgroep Elburg een LO-verzetsgroep of een LKP-verzetsgroep?

3. Twee mannen die actief waren voor de groep Old Putten waren Henk Scholten (1927-2020) en Frits Kroese (1924-2020). Over beiden staat een verhaal in de rubriek Verzet. Hoe raakten deze mannen bij het verzet betrokken? Lees daarvoor beide verhalen goed door.

4. In Elburg werden ook illegale krantjes gedrukt en verspreid. Twee jonge mannen uit Elburg zijn een illegaal krantje begonnen. Zoek in de rubriek Verzet wie zij waren en hoe dat eerste illegale krantje heette.

5. Stel dat je tijdens de oorlogsjaren de leeftijd had van ongeveer 20 jaar. Zou jij het gedurfd hebben om actief verzet te plegen tegen de Duitse bezetting? Of zou je je zoveel mogelijk gehouden hebben aan de regels van de Duitsers om daarmee geen risico te lopen? Wat zou jij misschien gedaan of gedurfd hebben?