Opdracht 2 – Tastbare oorlogsherinneringen

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Dat lijkt lang geleden. De oorlog heeft een hele grote betekenis gekregen in onze geschiedenis. Nog altijd zijn de sporen van de Tweede Wereldoorlog zichtbaar en voelbaar in onze samenleving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit documentaires op televisie, speelfilms, boeken en tentoonstellingen. De sporen van de oorlog kunnen echter soms ook heel dichtbij aanwezig zijn. Misschien bestaan er verhalen van familieleden of heeft bijvoorbeeld je grootvader tijdens de oorlog brieven geschreven of een dagboek bijgehouden? Voorwerpen zoals persoonsbewijzen, bonkaarten of andere documenten kunnen ook een bijzonder verhaal in zich verbergen.

In je woonplaats zijn de sporen van de oorlog soms ook nog zichtbaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een straatnaam of een bijzonder gedenkteken zoals een oorlogsmonument. Of op de begraafplaats waar soms geallieerde vliegers begraven liggen. Momenteel is er nog een laatste generatie ouderen die de oorlog bewust heeft meegemaakt als ooggetuige. Dat zijn vaak mensen die geboren zijn voor het jaar 1935. Hun herinneringen zijn waardevol en voor historici heel interessant. Iedereen kent wel een ouder iemand die nog bijzondere herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog bewaart.

           

Opdracht

Probeer één van onderstaande opdrachten uit te voeren. Er zit vast wel een opdracht bij waar je wat mee kunt. Werk deze opdracht uit en voeg het getypte verslag in een zogenaamde snelhechter. Maak een mooie omslag en begin het verslag met een inleiding/voorwoord. Werk netjes en overzichtelijk, dat bevordert de leesbaarheid van je onderzoeksproject.

Opdracht 1: Vraag in je familie of er nog iets uit Wereldoorlog II bewaard is gebleven (dagboek, brief, persoonsbewijs, bonnen, documenten, oorlogskranten, foto). Maak daarvan een foto. Beschrijf het voorwerp met je eigen woorden. Wellicht kun je bij deze opdracht een beroep doen op je grootouders of andere familieleden.

Opdracht 2: Probeer in je directe omgeving iemand te vinden die de oorlog bewust heeft meegemaakt. Dat zal niet meevallen omdat er steeds minder ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog zijn. Toch ken je wellicht iemand in je familie of kennissenkring die een aantal herinneringen heeft aan de oorlogstijd. Interview die persoon en verwerk deze ervaringen in een kort verslag.

Opdracht 3: Is er in je omgeving een tastbare herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld een gedenkteken, straatnaam, gebouw of museum dat herinnert aan de oorlog? Maak daarvan een foto, beschrijf wat je ziet en vertel wat je daarvan vindt.

   

IDENTITEITSPLAATJE
Een heel aangrijpend voorwerp wat herinnert aan de Tweede Wereldoorlog betreft een gevonden naamplaatje. Zeventig jaar na zijn dood is in vernietigingskamp Sobibor het identiteitsplaatje gevonden van David (Deddie) Zak. Dit 8-jarige Joodse jongetje zat gevangen in Kamp Vught. Hij was een van de 1.269 kinderen die met een speciaal kindertransporten op 6 en 7 juni 1943 van Kamp Vught via Kamp Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor werd vervoerd. Zijn (enige) nicht Liesje de Hond haalt in onderstaand filmpje herinneringen op aan David Zak.