Leendert en Esther Rimini

Familie Rimini
In het onderduikerskamp in Vierhouten verbleef onder meer het echtpaar Leendert en Esther Rimini. Ze kwamen uit Amsterdam en hadden in de Jodenbreestraat een kruidenierswinkel. De familie Rimini was van Portugees-Joodse afkomst. Eliëzer (Leendert) Rimini (1898-1983) trouwde op 24 oktober 1923 in Amsterdam met Esther Blog. Uit dit huwelijk werd in 1925 een zoon geboren: Alexander. Tijdens de oorlogsjaren dook de familie Rimini onder. Na de ontdekking van het onderduikerskamp (eind oktober 1944) in Vierhouten wisten Leendert en Esther Rimini te vluchten. Waar hun zoon op dat moment verbleef, was niet bekend.

Familie Bossink
Via het verzet in Elburg werd contact gezocht met het echtpaar Bossink aan de Ellestraat 42. Egbert Bossink stemde in met het verzoek om het echtpaar Rimini in huis te nemen. Bossink had een kruidenierszaak die onder de ketennaam Albino bekend stond. De familie Bossink had twee kinderen: Johannes (1931) en Gijs (1941). Om zijn vrouw Trijntje op haar gemak te stellen, vertelde Bossink aanvankelijk niet dat het om Joodse onderduikers ging. Uit voorzorg werd Esther Daatje genoemd. Dat klonk minder joods dan Esther. En de kinderen van Bossink werd verteld dat oom Leen en tante Daatje evacués uit Oosterbeek waren. In Elburg waren er vanaf eind september een flink aantal evacués uit Arnhem en omgeving ondergebracht. De twee mensen bij Bossink zouden daardoor minder gauw opvallen.

        
Onderduik en bevrijding
Leendert Rimini hielp Bossink vaak met zijn werkzaamheden als kruidenier. Daarnaast hakte en kloofde hij wel bomen, die Bossink op het landgoed Zwaluwenburg had gekocht voor brandstof. Op straat kwam Leen Rimini nauwelijks, in tegenstelling tot zijn vrouw Esther. Zij ging nogal eens met een hoofddoekje op winkelen. Trijntje Bossink was daar bezorgd over. Op 19 april 1945 maakte het echtpaar Rimini de bevrijding in Elburg mee. Leen Rimini ging het huis uit en kwam even later triomfantelijk terug met één van de gehate borden van de Elburger wallen, waarop stond: Verboden voor Joden. Joden mochten vanaf dat moment weer overal komen.

Toen Egbert Bossink ter nagedachtenis aan de bevrijding een herinneringsetalage inrichtte, prijkte dat bord in de etalage. Het echtpaar Rimini keerde kort na de bevrijding weer terug naar Amsterdam. Daar werden ze herenigd met hun zoon. De contacten tussen de families Rimini en Bossink bleven na de oorlog hecht. Esther Rimini-Blog stierf in 1973. Haar man Leendert overleed op 23 december 1983. Beiden werden begraven op de Portugees Joodse begraafplaats te Ouderkerk aan de Amstel.