Isaac, Annie en Jetty de Boer

Jetty de Boer was een Joods meisje dat gedurende een periode in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat in Elburg. Ook haar ouders vonden in de oorlog een schuilplaats in Elburg. Het levensverhaal van de familie De Boer begint echter in Amsterdam. Jetty de Boer werd op 31 oktober 1924 geboren in Amsterdam. Haar ouders waren Isaac de Boer (1899-1947) en Jansje Lisser (1894-1939). Isaac de Boer was fotograaf en had een eigen zaak in Amsterdam. Jetty was vijftien jaar oud toen haar moeder stierf aan de gevolgen van kanker. Na de dood van zijn vrouw trouwde Isaac de Boer met Anna (Annie) Sarfaty. Jetty de Boer had ook nog een broer: Max (1919-1978). Hij overleefde de oorlog en emigreerde later naar de Verenigde Staten.

       
Schuilplaatsen
In het begin van de oorlog zat Jetty ongeveer een half jaar ondergedoken in een zwakzinnigeninrichting in Amsterdam. Vervolgens werd ze met haar ouders in februari 1943 in de omgeving van Epe-Nunspeet overgebracht in het pension van Gerrit Karsten. Dat was een verbouwde boerderij op Nieuw-Soerel aan de Pas-Opweg, die eigendom was van Staatsbosbeheer. Na verloop van tijd vond de familie De Boer een schuilplaats in het onderduikerskamp Het Verscholen Dorp bij Vierhouten. Hier bleef de familie De Boer tot eind oktober 1944, toen het onderduikerskamp werd ontdekt. Iedereen moest plotseling vluchten. De meesten wisten te ontkomen. Acht onderduikers werden uiteindelijk gepakt en kort daarna doodgeschoten. Dertien onderduikers uit het onderduikerskamp in Vierhouten konden uiteindelijk worden ondergebracht in Elburg.

Naar Elburg
Verzetsmensen uit Elburg brachten Jetty de Boer bij de familie Deetman op de hoek van de Westerwalstraat en de Smeesteeg. Isaac de Boer zat met zijn (tweede) vrouw ondergedoken bij slager Van Zoeren. Zowel Isaac de Boer, zijn vrouw als Jetty wisten de oorlog te overleven. Toen Elburg op 19 april 1945 werd bevrijd was Jetty de Boer op dat moment al niet meer in Elburg. Ze was kort voor de bevrijding ondergebracht bij kapper Kalf in Zwolle.

Israël
In oktober 1955 emigreerde Jetty de Boer naar Israël. Ze trouwde in 1960 met Max de Vries. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Jetty de Boer stierf op 17 januari 2010 in Haifa. Ze werd 85 jaar oud.