In memoriam Aartje Spaan-Polinder (1933-2021)

Op 21 april 2021 is Aartje Spaan-Polinder overleden. Aartje woonde vele jaren met haar man Aart op de boerderij aan het Oostloo 10 op ’t Harde. Ze bereikte de leeftijd van 87 jaar. Samen met haar man Aart Spaan, die op 1 december 2019 was overleden, vormde het echtpaar Spaan een belangrijke bron voor de (tragische) familiegeschiedenis. Eibert Spaan en zijn zoon Willem stierven in 1945 aan de gevolgen van de zware leefomstandigheden van het concentratiekamp Neuengamme. Hun dood heeft een zwaar wissel getrokken in de familie Spaan.

Naast belangrijke bewaard gebleven documenten kon het echtpaar Spaan nog veel belangrijke verhalen uit de periode 1940-1945 toevoegen. Zo vond het Joodse meisje Carla Jacobs een veilig onderduikadres op de boerderij van Eibert en Sientje Spaan. Een weergave van de verhalen van de familie Spaan is opgenomen in het boek Elburg en omstreken in oorlogstijd 1940-1945. Met name Aartje vond het heel belangrijk dat de verhalen over de oorlogstijd zouden worden doorgegeven aan de jongere generaties.

   
Aartje Spaan-Polinder en haar man Aart waren belangrijke informanten. Ze werkten geïnteresseerd mee aan het onderzoek over de bezettingsjaren. Op 2 april 2020 heeft Aartje Spaan-Polinder een exemplaar van het herdenkingsboek in ontvangst mogen nemen. Ze was verrast en tegelijkertijd voelde ze zich vereerd. Na een vrij kort ziekbed is Aartje Spaan-Polinder op 21 april 2021 overleden. Haar geloof was tijdens haar leven tot grote steun. We willen haar kinderen, kleinkinderen en overige familie heel veel sterkte, troost en bemoediging toewensen bij het verwerken van dit grote verlies.

Willem van Norel
Elburg, 24 april 2021