Henk van Deutekom

Zoals veel gebeurde in de jaren dertig, was ook mijn moeder als dienstmeisje vertrokken naar Het Gooi. Daar trouwde zij in 1939 met mijn vader, een geboren Hilversummer. Ze gingen in Hilversum wonen. In september 1940 werd ik geboren en mijn zusje Joke in 1942. Nadat onze vader afgevoerd werd naar Duitsland, naar een kamp in Bremerhaven, ging moeder terug naar Elburg. Eerst woonden we in bij kapper Wijnand van Koot en daarna verhuisden we naar Bloemstraat 30, waar we verder altijd gewoond hebben. Aan de woonsituatie in de Beekstraat zijn alleen nog vage herinneringen. Wat mij nog heel goed bijstaat, is dat ome Wijnand per ongeluk het topje van mijn duim afknipte, vanwege het duimzuigen.


Oorlogsjaren
Door moeder werden suikerbieten in een grote teil gekookt tot er stroop overbleef. Honger hebben we nooit gehad. Toen de Duitsers dreigden om wraakacties te ondernemen, zijn we vertrokken naar de tuin buiten de stad, maar het was al gauw weer normaal, en het leven ging door. Van de Canadese soldaten kregen we snoep, maar hier kan ik me niet veel van herinneren. Wel dat er veel mensen in de hongerwinter langskwamen; ooms uit Hilversum, die dan bij ons overbleven en bij ons in de omtrek eten probeerden te kopen om dan weer naar huis te gaan. Ook zijn er bij ons mensen uit Arnhem in huis opgenomen. Ik denk dat er bij alle huisgezinnen wel inkwartiering was. Met deze familie is tot heel lang na de oorlog nog contact geweest.

       
Bevrijding
Het einde van de oorlog en de Bevrijding liggen duidelijker in de herinnering. De mannen in de blauwe overalls met de oranje band om op de Vischmarkt blijven je altijd bij. De tanks in de Bloemstraat, waarbij de rupsband een stuk uit de stoeprand vernielde. De bevrijdingsfeesten bij ons in de straat met een grote ereboog van dennen en groen voor ons huis. Van meester Vercouteren kreeg moeder bonnen om eten te kunnen krijgen. Ook herinner ik mij de gaarkeuken bij het slachthuis nog. Of er verzetswerk is gedaan, is mij niet bekend. Vader sprak niet over die periode. Er was teveel gebeurd.