Edgard Stevens (1909-1992)

Naast de groep van Vercouteren was er in Elburg nog een verzetsgroep actief. Deze groep was wat minder bekend en werd in de volksmond de groep Stevens genoemd. Edgard Stevens woonde aan de Beekstraat 20 en was naast elektricien ook handelaar in wasmachines en radio’s. Enkele mannen die deel uitmaakten van deze groep waren Jan Fikse, Tiemen Hengeveld, Jurrie Lipke, Wim Hengeveld en Jan Ponstein. De groep was vooral actief in het laatste oorlogsjaar en niet verbonden met de LO. Bekend is dat deze groep onder andere actief was bij het vervoer van wapens na een wapendropping. In het laatste oorlogsjaar sloot de groep zich aan bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS).